ralux
ralux
Moduls temporitzadors SB-R90 SD-90

Moduls temporitzadors SB-R90 SD-90

Els mòduls de temporització SB-90 i SD-R90 s´acoplen a les bases d´endoll R-90 per a relés de la sèrie americana pental, octal i undecal.

Integren 3 funcions: connexió, desconnexió i intermitent.
Escales de temporització de 0.5 segons a 20 minuts.

SB - R90 de 12 - 48 V corrent alterna o corrent contínua.
SD - R90 de 90 - 240 V corrent alterna o corrent contínua.Página Web DYNAM-IQ