ralux
ralux
Relé model STA- STB-STC-STD

Relé model STA- STB-STC-STD

Els temporitzadors multi-funció (amb relé de sortida incorporat) es caracteritzen pel seu avançat disseny electrònic i els seus notables prestacions de funcionament.

STA de 12 - 24 V corrent alterna o contínua.
STB de 36 - 48 V corrent alterna o contínua.
STC de 110 - 125 V corrent alterna.
STD de 220 - 240 V corrent alterna.

Funcions: Connexió, desconnexió i intermitent.
Escales: de 0.5 segons a 20 minuts.
Sortida: un poder de ruptura de 2 A.
Dimensions: 60 x 54 x 25.Página Web DYNAM-IQ