ralux
ralux
Relé model RS

Relé model RS

Relé industrial, versió Europea.
Equipat d´1 a 6 circuits oberts, tancats o inversos de gammes de 10 a 30 A. segons versió.
Previst connectar-se a Bornes, Faston o soldadura directa.
Bobines de 6 a 380 V. de corrent altern i de 6 a 220 V de corrent continu.Pgina Web DYNAM-IQ