ralux
ralux
relé model NP/NPI

relé model NP/NPI

Relé industrial, versió Europea..
Directe al circuit imprès amb una base de barnes o soldadura.
Equipat amb 1, 2 o 3 circuits inversors (Co, Co2, Co3) que admeten ruptures resistives de 10 A. a 220 V. de corrent altern.
Àmplia gamma d´accessoris: suports, xassis, etc.
Bobines de 6 V a 380 V. de corrent altern i de 6 a 220 V. de corrent continu.Pgina Web DYNAM-IQ