ralux
ralux
relé model RP

relé model RP

Relé miniatura de potència.
Monoestable de corrent continua.
Versió directe al circuit imprès.
Hermètic segons DIN 40050.
Dues versions:
Estàndard RPN (0.45 W). Equipat amb un circuit inversor (Co) capaç d´admetre ruptures resistives de 10 A.
Bobines de 3 V a 48 V. Grilla estàndard internacional.Página Web DYNAM-IQ