ralux
ralux
CONNECTORS SISTEMA BIFLAY

CONNECTORS SISTEMA BIFLAY

Compleix normes de fiabilitat professional.
Corrent nominal de circulació: 15 A.
Versions estàndards: 8, 16, i 32 pols.
Equipat amb espigues guia.
Àmplia gamma d´accessoris.Página Web DYNAM-IQ