ralux
ralux
relé model H

relé model H

Relé miniatura d´alta fidelitat monoestable de corrent continu.
Versió directa al circuit imprès.
Hermètic segons DIN 40050.
Compleix normes VDE 0435/9.72 i VDE 0804.
Equipat amb un circuit inversor (Co) capaç d´admetre ruptures resistives de 8 A.
Bobines de 3 V a 48 V. Grilla estàndard internacional.Página Web DYNAM-IQ