ralux
ralux
RELÉ MODEL ZIN

RELÉ MODEL ZIN

Relé universal de connexió al "porter electrònic" de forma que el senyal de l´intèrfon es pugui augmentar, distingir o visualitzar segons es desitgi.
El relé ZIN no té polaritat i està preparat per connectar-se en corrent continu, corrent altern o mitja ona indistintament dins els límits de 9 a 14 V.Página Web DYNAM-IQ